Satoviinakit.hr - za prave ljubitelje satova i nakita

Impressum

Kontaktirajte nas ako imate pitanja, prigovore ili pohvale.

Rukopisi, slike, crteži i sav pristigli materijal se ne vraća. Zabranjeno je kopiranje i/ili prenošenje sadržaja, djelomično ili u cjelosti, bez pismene suglasnosti izdavača. Redakcija i izdavač ne mogu odgovarati za bilo kakve moguće štete nastale radi tekstova objavljenih u magazinu.


Adresa redakcije:
Kronomedia d.o.o.
Kneza Višeslava 5
21000 Split
Croatia

MB 2437660
OIB 01748232638
žiro račun: 2360000- 1102048971
 
  Direktorica: Mila Bulimbašić-Botteri

Glavna i odgovorna urednica: Mila Bulimbašić-Botteri

Suradnici: Vesna Lovrić Plantić, Ivan Puzak, Darko Vukorepa,
Nataša Jonjić, Leon Sodar, Davor Grubišić, Leopold Botteri, Miljenka Krstičević

Marketing i prodaja: Ratka Mihaljević
ratka.mihaljevic@kronomedia.hr
tel.: +385 21 315 440
faks: +385 21 315 441

Pretplata:
tel.: +385 21 315 440
faks:+ 385 21 315 441