Satoviinakit.hr - za prave ljubitelje satova i nakita

Uvjeti korištenja

Svako korištenje www.satoviinakit.hr podložno je uvjetima i pravilima opisanim u ovom dokumentu.

Kronomedia d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovorna za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.satoviinakit.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost.

Kronomedia d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.satoviinakit.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži i informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima Kronomedia d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju.

Kronomedia d.o.o. nije odgovorna niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.

Kronomedia d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Kronomedia d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na naše online stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u uvjetima korištenja Kronomedije d.o.o. bit će objavljena na ovoj web stranici.