Rječnik za početnike: arapske brojke

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Osmislili su ih indijski matematičari, nazivamo ih arapskima, a još uvijek se nalaze na brojnim, posebice zidnim satovima.

 

Iz časopisa Satovi & nakit, zima 2018.