Rječnik za početnike: manufaktura

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Danas ova riječ u urarskom svijetu označava proizvođače satova koji sami proizvode većinu dijelova mehanizma i sastavljaju ih, umjesto da ih kupuju od drugih proizvođača.