Rječnik za početnike: pećnica

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zagrijana prostorija koja se koristi za testiranje satova, obično na temperaturama od 8, 23 i 38 stupnja Celzija.