Rječnik za početnike: piezoelektrični efekt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kvarc je piezoelektričan, što znači da primjenom mehaničke sile proizvodi električnu energiju i suprotno – protokom električne energije kroz kristal kvarca nastaju vibracije.